Bị dị ứng BCS xử lý như thế nào?
7/6/2023 10:29:00 AM
dinhhungc ...

Bị dị ứng BCS xử lý như thế nào?

BCS là một phương pháp bảo vệ an toàn cả về kế hoạch lẫn sức khoẻ. Vậy nên có một yếu tố nào với lý do bị dị ứng với thành phàn cao su để k sử dụng đã có biện pháp sau

Sử dụng bcs nonlatex- đây là loại BCS k có thành phần cao su nên sẽ khác phục được vấn đề này

Những loại bcs non-latex chính hãng 

Durex

Samgami

Dùng BCS gì để cảm giác có cũng như không?

Những sản phầm BCS hợp cho lần đầu

Bị dị ứng BCS xử lý như thế nào?

Khi tình dục chưa thể hòa hợp, khó khăn

Cách trị "bằm khuối" tổng hợp từ cộng đồng 

Làm gì khi sức khoẻ sinh lý có dấu hiệu đi xuống

Kienthucteen.com

Wed Giáo dục giới tính với mục đích hỗ trợ các thông tin có giá trị, an toàn, văn minh, hữu ích.